Adres:
ul. Kamienna 7/3 40-067 Katowice

Skontaktuj się z sekretariatem przez numer telefonu:
32 555 0427